Χορηγοί

Helecos11_11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, «Εξωστρεφείς Δράσεις, Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2023», Προϋπολογισμός 6.500 ευρώ, «Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο», Όνομα δικαιούχου: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία

                                                                                                                    

Χορηγός επικοινωνίας