Σημαντικές ημερομηνίες

  • 15 Μαϊου 2023:  Προτάσεις για διοργάνωση Ειδικών συνεδριών
  • 10 Αυγούστου 2023:  Καταληκτική ημερομηνία για εγγραφή με χαμηλό κόστος
  • 25 Αυγούστου 2023: Νέα καταληκτική ημερομηνία για υποβολή περιλήψεων (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
  • 4-7 Οκτωβρίου 2023: Χρόνος διεξαγωγής συνεδρίου