Γραφικά - Αφίσα

Αφίσες συνεδρίου

 

Λογότυπο (έγχρωμο και ασπρόμαυρο)