Προσκεκλημένοι ομιλητές

Prof. Dr. Menno Schilthuizen : How to Be an Urban Naturalist

Senior researcher, “Evolutionary Ecology” group

Naturalis Biodiversity Center and Leiden University, The Netherlands

Homepage:  http://science.naturalis.nl/en/science/researchers/menno-schilthuizen/

Personal website: http://schilthuizen.com

 

 Prof. Dr. Γιάννης Βογιατζάκης: “Αναζητώντας σύμμαχους (-ίες) στη διατήρηση”

Καθηγητής Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Prof. Dr. Cristina Máguas: “Ecological Societies – challenges and opportunities”
Plant Biology Department of FCUL – Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal
President of the European Ecological Federation (EEF)
Coordinator of the Executive Committee of the RD Unit cE3c – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes
https://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/cristinamaguas

 

Prof. Dr. Wolfgang Weisser: “Insect decline and the need for targeted approaches to unravel the cause of the decline”

Technical University of Munich, Germany.
https://www.professoren.tum.de/weisser-wolfgang