Ειδικές συνεδρίες

1. Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας

Διοργάνωση: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – ΟΦΥΠΕΚΑ

 

2.Χτίζοντας την κοινότητα της Μοριακής Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα

Διοργάνωση: Τερέζα Μανουσάκη (ΕΛΚΕΘΕ), Αριστοτέλης Παπαγεωργίου (ΔΠΘ), Βαγγέλης Παφίλης (ΕΛΚΕΘΕ) και Φώτης Ψωμόπουλος (ΙΝΑΒ/ΕΚΕΤΑ).

Μέσα από την Ειδική Συνεδρία “Χτίζοντας την κοινότητα της Μοριακής Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα (MBGC)”, δίνεται η ευκαιρία να συστηθεί ένα νέο δίκτυο από ερευνητές και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιοπληροφορικής και της γονιδιωματικής στον κόσμο της ελληνικής βιοποικιλότητας. Το δίκτυο αυτό αποσκοπεί στην οργάνωση μιας δυναμικής κοινότητας, που με τις κατάλληλες υποδομές θα προωθήσει την αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου των δεδομένων της μοριακής βιοποικιλότητας, από την παραγωγή και την αποθήκευση έως την ανάλυση και τη μοντελοποίηση, την ανάπτυξη εργαλείων και την εξαγωγή γνώσης. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται σε εθνικές και Ευρωπαϊκές υποδομές, όπως είναι το ELIXIR, το LifeWatch, το BIOSCAN και το ERGA προκειμένου να τεθεί η βάση για τη μελέτη της βιοποικιλότητας μέσα από το πρίσμα της γονιδιωματικής και την προσφορά γνώσης στην υπηρεσία της διαχείρισης των οικοτόπων και της διατήρησης της βιοποικιλότητας που αυτοί φιλοξενούν. Η Ειδική Συνεδρία του HELECOS-11, που θα γίνει την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2023 το απόγευμα, περιλαμβάνει μια σειρά παρουσιάσεων των επιμέρους δικτύων και των προγραμμάτων που απαρτίζουν το MBGC και αντίστοιχων πρωτοβουλιών του εξωτερικού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι που θα φιλοξενήσει τη συζήτηση σχετικά με τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη και διεύρυνση του δικτύου, καθώς και τη σύνδεσή του με την κοινότητα της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα.
Για το MBGC: https://zenodo.org/record/7078816
Για το ELIXIR Biodiversity Community:
https://f1000research.com/articles/12-499/v1

 

Ομιλητές :

 • Waterhouse R.: Εισαγωγή στο Biodiversity Genomics Europe (BGE) και στην πρωτοβουλία European Reference Genome Atlas (ERGA)
 • Heil K. & H. Lantz: Η υποδομή ELIXIR και η κοινότητα της βιοποικιλότητας του ELIXIR
 • Tessand Baalsrud H.: Η Νορβηγική ομάδα εργασίας της Βιοποικιλότητας
 • Κλάπα Μ.: Ο ελληνικός κόμβος ELIXIR-GR και η ομάδα της βιοποικιλότητας
 • Τριανταφυλλίδης Α.: Ανάπτυξη του ελληνικού BIOSCAN barcoding κόμβου
 • Αρβανιτίδης Χ.: LifeWatch ERIC και LifeWatch Greece, μαθήματα από την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
 • Λυμπεράκης Π. & Ν. Πουλακάκης: Αντιπροσωπευτικό Σύστημα Επιστημονικών Συλλογών (DiSSCo): πρόσφατες εξελίξεις των συνεργειών σε Ευρώπη και Ελλάδα

 

3. Από την Οικολογία στην Εξέλιξη 

Διοργάνωση: Ελληνική Εξελικτική Εταιρεία

Η εξέλιξη διαδραματίζεται στο σκηνικό που στήνει η οικολογία. Συχνά παρουσιάζουμε τα δύο αυτά ευρύτατα επιστημονικά πεδία ως τα δύο άκρα ενός συνεχούς διεργασιών και φαινομένων που εκδηλώνονται σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Δεν είναι πάντα έτσι, όμως. Πολλές φορές τα πεδία επικαλύπτονται και πλέκονται μεταξύ τους με ενδιαφέροντες τρόπους. Εξάλλου, τόσο η εξέλιξη όσο και η οικολογία, πέρα από διακριτά επιστημονικά πεδία είναι και τρόποι να σκεφτόμαστε για όλη τη βιολογία. Έτσι, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, η συνεδρία της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας δεν αισθάνεται άβολα. Οι ανακοινώσεις που περιλαμβάνει η συνεδρία αυτή αποτελούν οργανικό συστατικό των αντικειμένων που εξετάζει η οικολογία εν γένει. Σας καλούμε να τις παρακολουθήσετε και να διερωτηθείτε για τις συνδέσεις ανάμεσα στην εξελικτική και την οικολογική έρευνα.

Ομιλητές :

 • Σφενδουράκης Σ., Αντωνίου Θ., Αντωνίου Α., Πουλακάκης Ν. & Α. Δημητρίου: Εξέλιξη χωρίς οικολογική διαφοροποίηση;
 • Βακιρλής Ν., Τάσσιος Α., Rinker D., Ρόκας A. & X. Νικολάου: Evolution of novel genes in the entire budding yeast subphylum
 • Γιαννοπούλου Α., Τόλη Ε.Α., Χριστόπουλος Α., Μπούνας Α., Παφίλης Π. & Κ. Σωτηρόπουλος: Γενετική Ανάλυση Αποκαλύπτει Διακριτές Μονάδες Διατήρησης στον Απειλούμενο Βάτραχο της Καρπάθου, Pelophylax cerigensis (Amphibia, Anura)
 • Κουτρουδίτσου L.K., Κυπραίος Σκρέκας B., Λάζαρης A., Τζανάτος E., Μήτσαινας Γ., Γκιώκας Σ. & R. Nudds: Κινησιολογία σε είδη του γένους των σαυρών Podarcis
 • Πανταγάκη Χ.Φ., Λυμπεράκης Π. & Ν. Πουλακάκης: Μοριακή Φυλογένεση και Φυλογεωγραφία του ενδημικού είδους της Πελοποννήσου Hellenolacerta graeca (Sauria: Lacertidae)
 • Παφίλης Π., Αδαμοπούλου Χ., Αντωνόπουλος Α., Δεϊμέζης-Τσίκουτας Α., Χριστόπουλος Α., & Κ. Σαγώνας: Μες του Αιγαίου τα νησιά… Αποκλίσεις στη θερμορυθμιστική στρατηγική της σαύρας της Μήλου (Podarcis milensis)
 • Πουλακάκης Ν., Φουφόπουλος Ι., Benyr G., Στραχίνης Η., Τζώρας Η., Ασημακόπουλος Η., Jablons D. & Π. Λυμπερακης: Διερεύνηση της εξελικτικής ιστορίας της σαύρας Podarcis erhardii (Sauria, Lacertidae) στη Βαλκανική χερσόνησο
 • Ρώσσιου Ν.Μ., Κιάμος Ν., Λυμπεράκης Π. & Ν. Πουλακάκης: Η Διαφοροποίηση του γένους Apodemus στον Ελληνικό Χώρο
 • Στρατάκης Ε., Αντωνίου Α., Λυμπεράκης Π. & Ν. Πουλακάκης: Move, Adapt or Die: Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής στους εξώθερμους οργανισμούς. Η περίπτωση της Podarcis cretensis
 • Φώσκολος Η., Hubancheva A., Rosenkjær Skalshøi M., Beedholm K., Teglberg Madsen P. & L. Stidsholt: Γρήγορες φωνητικό-κινητικές αποκρίσεις των νυχτερίδων στην απόδραση της λείας τους
 • Χατζάκης Κ., Λυμπεράκης Π. & Ν. Πουλακάκης: Μοριακή Φυλογένεση του είδους T. fallax στην ανατολική Μεσόγειο

 

4. Πόλεμος & Ειρήνη: απόψεις για ένα κοινωνικό ζώο, τον άνθρωπο

Διοργάνωση: Σίνος Γκιώκας (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών), Γιάννης Μανέτας (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών), Σπύρος Σφενδουράκης (Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Στην Ειδική Συνεδρία με θέμα «Πόλεμος & Ειρήνη: απόψεις για ένα κοινωνικό ζώο, τον άνθρωπο» θα γίνει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη της συμπεριφοράς και της κοινωνικής οργάνωσης του ανθρώπου καθώς και για τις συνέπειες τους ιδιαίτερα στην Ανθρωπόκαινο Εποχή.

 

5. Δράσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ για τη βιοποικιλότητα

Διοργάνωση: ΟΦΥΠΕΚΑ

Ομιλητές:

 •  ΟΦΥΠΕΚΑ και ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την υποστήριξη δράσεων βιοποικιλότητας, Δρ Κατερίνα Κουραβέλου,  Διευθύντρια ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.   /  NECCA and HFRI for the support of biodiversity actions, Dr Katerina Kouravelou, HFRI Director
 • Βιοποικιλότητα στους αρχαιολογικούς χώρους: καταγράφοντας την άγρια ζωή στα ερείπια, Δρ Παφίλης Παναγιώτης, Βιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου /  Biodiversity at archaeological sites: recording wildlife in the ruins, Dr Panayiotis Pafilis, Biologist, Co-ordinator
 • Σκύλοι ενάντια στο έγκλημα κατά της άγριας ζωής. Οι επτά νέες Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) του ΟΦΥΠΕΚΑ, Βαβύλης Δημήτρης, Συντονιστής ΕΜΑΔΔ  /  Dogs against wildlife crime. The seven new Antipoison Canine Units (ACU) of Natural Environment and Climate Change Agency (N.E.C.C.A.), Vaylis Dimitris, ACU Co-ordinator
 • LIFE EL BIOS: Εθνικό πληροφοριακό σύστημα για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, Δρ Μποντζώρλος Βασίλης, Συντονιστής του Έργου  /  LIFE EL BIOS: Hellenic Biodiversity Information System, Dr Bontzorlos Vasilis, Project Co-ordinator
 • “Interreg Europe-INVALIS: Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη”, Ρούσος Ορφέας, Υπεύθυνος Έργου  /  “Interreg Europe-INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species”, Roussos Orfeas, Project Manager

 

6. Οικολογία της Χέρσου και Κλιματική Αλλαγή: παρελθόν, παρόν και μέλλον

Συντονιστής: Αθανάσιος Δάμιαλης – Οικολογία της Χέρσου και Κλιματική Αλλαγή, Tομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Κάτω από τις συνθήκες της τρέχουσας  κλιματικής αλλαγής, δραστικές  μεταβολές λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμια κλίμακα, με συχνά απρόβλεπτες  συνέπειες για  οικοσυστήματα, είδη αλλά  και τον άνθρωπο. Αυτή η Ειδική Συνεδρία  θα πραγματευτεί οικολογικές  διαδικασίες σε χώρο και χρόνο στο πιο  ευάλωτο ως αναφέρεται από την πιο πρόσφατη έκθεση του IPCC 2022 (WGII AR6), τα  χερσαία οικοσυστήματα κι οργανισμούς. Βιοπαρακολούθηση, μακροχρόνιες τάσεις  και μεταβολές, ακραία καιρικά  φαινόμενα, εισβολικά είδη, αλλαγές σε  βιοποικιλότητα και αφθονία, αποτελούν  μερικές από τις θεματικές που θα  εστιαστεί η συζήτηση.

Ομιλητές :

 •  Αβτζής Δ.N.: Ιστορίες εντόμων σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον – η πολύπλευρη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα έντομα
 • Τσιφτσής Σ., Μαστρογιάννη Α., Κιζιρίδης Δ., Πλένιου Μ., Ξυστράκης Φ. & Ι. Τσιριπίδης: Σχεδιασμός διατήρησης της φυτικής ποικιλότητας υπό το πρίσμα των αλλαγών χρήσεων γης και της κλιματικής αλλαγής
 • Παπαθεοδώρου Ε., Παπαποστόλου Α., Μονοκρούσος Ν. & Γ. Στάμου: Aπόκριση εδαφικών μικροβιακών βιοκοινοτήτων σε επεισόδια βροχόπτωσης υψηλής έντασης
 • Χαραλαμπόπουλος A., Δρακοπούλου A.Θ., Βώκου Δ. & Α. Δάμιαλης: Υψηλότερες συγκεντρώσεις γυρεοκόκκων και νωρίτερη έναρξη περιόδου κυκλοφορίας τους στη Θεσσαλονίκη; Αποτελέσματα βιοπαρακολούθησης από το 1987 έως σήμερα.
 • Δάμιαλης Α., Halley J.M. & A. C. Gange: Αποκρίσεις μυκήτων στην κλιματική αλλαγή: ισχυρότερες, γρηγορότερες, ή πιο πολύπλοκες;