Βραβείο «Ν.Σ. Μάργαρης»

Το βραβείο απονέμεται σε υποψήφιο/α διδάκτορα που ανακοινώνει αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής. 

Υποψήφιοι για βράβευση είναι όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες που ανακοινώνουν αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής τους, εκτός εάν δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το βραβείο, επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://www.helecos.gr/el/activities/ns-margaris-award.

Βράβευση 2023

Παναγιώτης Κεκελής

Τίτλος εργασίας: “Οι διαφοροποιήσεις της κοινότητας των νηματωδών του εδάφους σε έναν γεωργικό αγρό μετά την εφαρμογή αποβλήτων καφέ στο έδαφος σε διάφορες συγκεντρώσεις. “

Συγγραφείς: Κέκελης Π., Θεοφιλίδου Α., Παναηλίδου Κ., Ασχονίτης Β. & Ν.Μονοκρούσος
Συνέδριο: 11° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρίας  (Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023)

Επιτροπή Αξιολόγησης: Σ. Σφενδουράκης, Τ. Tscheulin, B.Δέτσης