Τοποθεσία

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστήμιο Πατρών.

Διεύθυνση:  Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιούπολη,  26504 Ρίο Πατρών, Αχαΐα