Κόστος συμμετοχής

Μέλη της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), Έγκαιρη Εγγραφή *
(έως 10 Αυγούστου 2023)

60 €

Μέλη της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), Αργοπορημένη Εγγραφή *
(μετά τις 10 Αυγούστου 2023)

70€

Μη Μέλη της ΕΟΕ, Έγκαιρη Εγγραφή
(έως 10 Αυγούστου 2023)

75€

Μη Μέλη της ΕΟΕ, Αργοπορημένη Εγγραφή
(μετά τις 10 Αυγούστου 2023)

85€

Φοιτητές

20€

Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής

40€

Η εγγραφή στο Συνέδριο καλύπτει τα ακόλουθα:

  • Είσοδο στις συνεδρίες
  • Συνεδριακό υλικό
  • Καφέδες και συνοδευτικά για τα διαλείμματα
  • Τελετή καλωσορίσματος
  • Βεβαίωση συμμετοχής

Δεν περιλαμβάνει το δείπνο του Συνεδρίου, όπου θα υπάρχει ξεχωριστή και ατομική χρέωση.

 

*Η μειωμένη τιμή για τα μέλη της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, ισχύει εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.