Οδηγίες για ανακοινώσεις

Προφορικές Ανακοινώσεις

 • Η διάρκεια κάθε προφορικής ανακοίνωσης θα είναι έως 12 λεπτά + 3 λεπτά (για ερωτήσεις).
  Οι προσκεκλημένες ομιλίες και οι ομιλίες των Ειδικών Συνεδριών έχουν διάρκεια σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Οι ομιλητές πρέπει να φέρουν την παρουσίασή τους (σε μορφή pptx και pdf) στη γραμματεία του συνεδρίου, στο χώρο του Συνεδρίου, είτε κατά την εγγραφή τους την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου ή τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την ομιλία τους. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν την παρουσίαση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση helecos11@gmail.com προκειμένου να εισαχθεί στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης παρουσιάσεων.
 • Το όνομα του αρχείου της παρουσίασης σας πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να έχει την εξής μορφή: Name_Helecos11 (π.χ. Smith_Helecos11).
 • Οι ομιλητές που παρουσιάζουν βίντεο μπορούν να χρησιμοποιήσουν το MPEG-4 (MP4) ως μορφή κωδικοποίησης. Πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα αρχεία βίντεο τους αναπαράγονται καλά είτε με το MS-Windows Media Player είτε με το VLC (www.videolan.org/vlc), το οποίο διατίθεται δωρεάν σε όλα τα τρέχοντα λειτουργικά συστήματα.
 • Για την παρουσίαση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωπικοί φορητοί υπολογιστές.

 Βραβείο «Ν.Σ. Μάργαρης»:

 • Το βραβείο απονέμεται σε υποψήφιο/α διδάκτορα που ανακοινώνει αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής. 
 • Υποψήφιοι για βράβευση είναι όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες που ανακοινώνουν αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής τους, εκτός εάν δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 
 • Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το βραβείο, επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://www.helecos.gr/el/activities/ns-margaris-award.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters)

 • Το μέγεθος των αναρτημένων ανακοινώσεων (poster) πρέπει να έχουν διαστάσεις 70 Χ 110 cm και να είναι εκτυπωμένα μόνο σε κάθετο προσανατολισμό (portrait).
 • Η κάθε αναρτημένη παρουσίαση (πόστερ) θα τυπώνεται από τον συγγραφέα και θα πρέπει να αναρτηθεί στο χώρο του συνεδρίου από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023, σε αριθμημένη θέση.
 • Η Συνεδρία των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Poster Session) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, το απόγευμα.

Bράβευση Αναρτημένης ανακοίνωσης:

 • Θα βραβευθούν τρεις αναρτημένες ανακοινώσεις που οι σύνεδροι θα επιλέξουν ως καλύτερες. Υποψήφιες για βράβευση είναι όλες οι αναρτημένες ανακοινώσεις, εκτός εάν οι συγγραφείς δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 • Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να επιλέξει τρεις αναρτημένες ανακοινώσεις με κριτήρια το επιστημονικό περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης του καθώς και τη δομή της ανακοίνωσης.
 • Οι σύνεδροι μπορούν μόνο την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου έως και τη λήξη της Συνεδρίας των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (poster session), εάν το επιθυμούν, να σημειώσουν τους τρεις αριθμούς των ανακοινώσεων που θα επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας, στη φόρμα που φαίνεται στο QR που ακολουθεί.
 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το Σάββατο,  κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου.

Bραβεύσεις Αναρτημένων ανακοινώσεων

Κάθε σύνεδρος είχε δικαίωμα να επιλέξει τρεις αναρτημένες ανακοινώσεις με κριτήρια το επιστημονικό περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης του καθώς και τη δομή της ανακοίνωσης. Βραβεύονται οι αναρτημένες ανακοινώσεις που οι σύνεδροι επέλεξαν ως καλύτερες. Υποψήφιες για βράβευση ήταν όλες οι αναρτημένες ανακοινώσεις.

1ο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης

 • Γάτσου Ε, Δασκαλάκη Ε, Ζώη ΕΒ, Ναχ Ν, Σκιαδαρέσης Α, Τριανταφυλλοπούλου Α, Tshimanga Blanchet C, Ψύχα Υ, Μαραγκός Θ, Μινώτου Χ: Ηχοδιαδρομή και ηχοτοπία στη Μπόχαλη Ζακύνθου στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης- Ακουστική οικολογία
  *Τμήμα Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2ο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης

 • Στεφανίδης Α, Φωτιάδης Γ, Τζωρτζακάκη Ό, Willemse L, Κατή Β: Οικολογία και διατήρηση δύο ενδημικών και απειλούμενων ειδών Ορθοπτέρων της Οίτης, του Τυμφρηστού και των Βαρδουσίων
  *Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

3ο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης (Δύο αναρτημένες ανακοινώσεις πήραν ίδιο αριθμό ψήφων)

 • Ζευγώλης ΙΓ, Μπίντση-Φραντζή Ε, Σαζεΐδης Χ, Κουρής Α, Κακάμπουρα Β, Θεοδώρου Κ, Ακριώτης Τ, Δημητρακόπουλος ΠΓ: Εκτίμηση των επιπτώσεων της έξαρσης φλοιοφάγων εντόμων σε πεύκα στη νήσο Λέσβο με χρήση δορυφορικών εικόνων και δεικτών βλάστησης
  *Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 •  Τριανταφυλλοπούλου Α, Μινώτου Χ, Μαρτίνης Α: Τα ψηφιακά αφηγήματα ως μέσο ερμηνείας των περιβαλλοντικών διαδρομών – περίπτωση μελέτης Ζάκυνθος
  *Τμήμα Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο